Badanie Funkcjonalne Athletic 1080

Jest o nowatorski system badania i funkcjonalnej oceny wydajności ruchu. Dzięki specjalnie dobranym testom pomaga określić zarówno ilościowo, jak i jakościowo dwa podstawowe filary każdego ruchu: MOBILNOSĆ oraz STABILNOŚĆ. Jeśli, któraś z tych umiejętności nie działa poprawnie, trening żadnej cechy motorycznej nie będzie ani kompletny, ani bezpieczny. Tylko poprawne funkcjonowanie obu tych cech zapewni bezpieczny i kompletny trening każdej z dyscyplin sportowych.

Omawiany system za główny cel stawia sobie stworzenie unikalnego, a tym samym indywidualnego profilu badanej osoby, dzięki któremu będzie możliwe określenie wydajności ruchowej, specyficznej dla danej konkurencji. Profil ten umożliwi również odnalezienie słabych ogniw, a także opracowanie indywidualnego programu terapeutycznego oraz treningowego poprawiającego stabilność oraz mobilność każdego z pacjentów. Cykliczne badanie zawodników, pomaga również w ocenie postępów treningowych.

Badania funkcjonalne przy użyciu Athletic 1080 skierowane są zarówno dla grupy sportowców profesjonalnych, jak i amatorskich, bez względu na uprawianą przez nich dyscyplinę sportową. Sprawdza się również u osób nie związanych ze sportem w celu poprawy jakości i komfortu życia oraz pracy.

U osób zdrowych znajduje swoje zastosowanie, jako element profilaktyki. Natomiast u zawodników kontuzjowanych pomaga wykryć pierwotne przyczyny urazu, a także jest doskonałym narzędziem do planowania terapii oraz dalszego programu treningowego.

Athletic 1080 System składa się z 3 etapów:

OCENA:
Dzięki specjalnie stworzonym testom wykonywanym w pozycji stojącej, jesteśmy w stanie usystematyzować pomiar wzorców ruchowych, co umożliwi nam ocenę stabilności i mobilności badanego zawodnika. Jak wiemy każdy ruch zależny jest od pracy całego łańcucha kinematycznego, w skład którego wchodzić może wiele stawów. TYLKO dzięki ocenie globalnych wzorców ruchowych możemy właściwie ocenić jakość ruchu.
Wyniki testów umożliwią lokalizację stawów lub regionów dotkniętych dysfunkcją i dostarczą wskazówki dla zaplanowania szybszej i skuteczniejszej terapii lub treningu.

ANALIZA:
Wszystkie rezultaty otrzymane na podstawie testów są przetwarzane przez specjalny program, pomagający dokonać analizy. Dzięki przeprowadzonemu badaniu otrzymamy unikalny profil badanego, który będzie odzwierciedlał fizyczną wydajność ruchu, a także pokazywał fizyczne ograniczenia lub ukryty potencjał zawodnika

OPTYMALIZACJA:
Po przeprowadzonej ocenie oraz analizie możliwe będzie stworzenie wysoce specyficznego oraz indywidualnego programu ćwiczeń, które pomogą w optymalizacji poszczególnych czynności ruchowych charakterystycznych dla danej dyscypliny sportowej. Dzięki temu docelowe programy treningowe staną się zdecydowanie skuteczniejsze.

Cena wizyty 400zł